Priser på attester

Motorattest under 70 år (pris incl. moms)500 kr.
 Motorattest over 70 år  (pris incl. moms) 625 kr.
 Lægeerklæring til brug for sygeeksamen 500 kr
 Private attester prissættes efter tidsforbruget ved udfærdigelse af attest med 500 kr / 15 min.