Udenfor åbningstid

Skadestue

Al henvendelse til Centerskadestuen i Aabenraa og Kolding er nu visiteret. Det vil sige at man altid skal ringe først på samme nummer som Lægevagten, 7011 0707, hvorefter man kommer til at snakke med en kompetent sygeplejerske kl. 08-16 i Esbjerg, der visiterer dig til nærmeste skadestue / eller egen læge. Efter kl. 16 er det stadig samme telefonnummer, men her får du vagtlægen i røret, som også kan visitere til Skadestue.

Bylæge-vagten

Fredage fra 13.00 -16.00 er der en fælles vagtordning i Haderslev by og nummeret på lægernes telefonpasning oplyses på vores telefonsvarer (tlf. 74 52 11 30).

Ved opringning på dette nummer oplyses hvilken læge , der tager sig af akut sygdom indtil lægevagten tager over.

Lægevagten

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på
tlf. 70 11 07 07.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på
www.laegevagten.dk
Husk at lægevagten KUN er til uopsættelig sygdom, der ikke kan vente til egen læge kan kontaktes igen. Det er altid en fordel for alle parter, at du ses af din egen læge, som kender dig og har adgang til din journal. Lægevagten kan IKKE se din egen læges journal.